Delphi

Delphi Girilen İki Sayı Arasındaki Asal Sayılar

Delphi programı gelişim aşamasında  zaman zaman karşımıza delphi girilen iki sayı arasındaki asal sayılar nasıl yapılır sorusu çıkıyor.

Bu kodlar ile birlikte delphi programında girilen iki sayı arasındaki asal sayıları kolayca yapabileceksiniz.

Delphi Girilen İki Sayı Arasındaki Asal Sayılar

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
baslangic,bitis,carpan,i,j:integer;
begin
//İstenilen aralık alınıyor..
baslangic:=strtoinT(edit1.text);
bitis:=strtoint(edit2.text);
//Aralıktaki her sayının asal sayı olup olmadığını kontrol etmek için döngü kuruluyor.
For i:=baslangic To bitis Do Begin
//Asıl kısım. Buradan sonra bir sayının asal olup olmadığı kontrol edilir.
//Bir sonraki sayının kontrolü için carpan değişkeni sıfırlanıyor.
carpan:=0;
For j:=1 To i Do
//Sayı 1’den kendisine kadar olan sayılara bölünür. Kalan 0 ise tam bölünmüş demektir.
//Tam bölünüyorsa carpan degiskeninin değeri 1 arttırılıyor.
If (i mod j=0) Then
carpan:=carpan+1;
//Sayı 1 ve kendisine yani 2 adet sayıya tam olarak bölünürse asaldır. Sayının asal olup olmadığı kontrol ediliyor.
If carpan=2 Then
listbox1.Items.add(inttostr(i)); //sayı asal ise listbox’a ekleniyor..
end; end;
end.

 

 

Sizlerde kendi yazdığınız programları, istek ve sorularınızı bizlere iletişim kısmından iletebilirsiniz.

 

Delphi ile ilgili kavramlara ek olarak, Delphi öğrenimini teşvik etmek için karar verme ve döngü kontrolleri dahil olmak üzere bazı örnekler ve örnek uygulamalar vardır.

Diğer örneklere de göz atabilirsiniz:
Permütasyon Hesaplama: 
Fibonacci Sayısı: 
Faktöriyel: 

Girilen Sayınn Rakamlarını Topla:
Boy-Kilo Endeksi Hesaplama:
Armstrong Sayısı
Faktöriyel: 

 

Kodlarda herhangi bir problem olduğunda lütfen yorum kısmından iletişime geçiniz.

 

 

 

Asal sayılar 2 tane pozitif böleni olan doğal sayılardır. Asal sayılar sadece kendisine ve 1 kalansız şekilde bölünen sayılara denir. En küçük asal sayı 2’dir. 2 rakamından sonra da birçok asal sayı bulunmaktadır. 1 den 100’e kadar olan asal sayılar 25 tanedir. 1’den 100’e kadar olan asal sayılar şu şekildedir:

1 ile 100 arasındaki asal sayılar: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 ve 97’dir.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir