Kodmatik.net
Geleceği Kodlayanlar
Tarama Kategorisi

Java

Java Armstrong Sayı

Java  gelişim aşamasında  zaman zaman karşımıza armstrong sayı programı  işlemi nasıl yapılır sorusu çıkıyor. Bu kodlar ile birlikte program armstrong sayı bulma işlemini kolayca…

Java Kalan Bulma

Java  gelişim aşamasında  zaman zaman karşımıza bölme işlemindeki kalanı bulan program  işlemi nasıl yapılır sorusu çıkıyor. Bu kodlar ile birlikte program bölme işlemindeki kalanı bulma…

Java Girilen Yazıyı Ters Çevirme

Java  gelişim aşamasında  zaman zaman karşımıza girilen yazıyı ters çevirmeyi bulan program  işlemi nasıl yapılır sorusu çıkıyor. Bu kodlar ile birlikte program girilen yazıyı ters çevirme…

Java Lasa Sayısı

Java  gelişim aşamasında  zaman zaman karşımıza lasa sayısı programı  işlemi nasıl yapılır sorusu çıkıyor. Bu kodlar ile birlikte program lasa sayısı katları bulma işlemini kolayca…